Keuringsprocedure drinkwaterinstallatie

De basiskeuring

Dit is de keuring van de afgewerkte installatie. De installatie wordt gekeurd zoals beschreven in punt 4.5 van het SVW-Technisch Reglement voor water bestemd voor menselijke consumptie. Dit Technisch Reglement, de Technische voorschriften betreffende installatie van Belgaqua en de Belgaqua-lijst van conforme beveiligingen en apparaten zijn beschikbaar op onze website, of worden u toegestuurd op éénvoudig verzoek bij de gewestelijke directie van uw provincie.

Indien de installatie conform is ontvangt u een proces-verbaal van basiskeuring en een attest van conformiteit. Na ontvangst van dit attest van conformiteit kan de waterleverancier uw binneninstallatie in dienst stellen.

Indien de installatie niet onmiddellijk conform is ontvangt u een proces-verbaal van basiskeuring op met vermelding van de opmerkingen. De drinkwaterinstallatie kan dan niet in dienst gesteld worden. U dient een herkeuring aan te vragen, na voldaan te hebben aan alle opmerkingen.

Wie mag de keuring uitvoeren en het keuringsattest afleveren?

Voor huishoudelijke installaties (residentiële bewoning) kan u zelf kiezen wie de keuring bij u thuis uitvoert. U kan daarvoor beroep doen op de VMW of op een erkend keuringsorganisme. Voor alle andere gebouwen wordt de keuring door de VMW uitgevoerd.

Hoe werkt de keuring?

U dient zelf de keuring aan te vragen. De nodige formulieren vindt u op ons elektronisch loket. Bij uw aanvraag voegt u het uitvoeringsplan van de binneninstallatie, opgemaakt met de technische symbolen van de norm NBN EN 806-1, en een lijst van de toestellen geplaatst in de installatie (= inlichtingenformulier).

Aan de hand van deze informatie wordt uw installatie gekeurd. Hiervan wordt een verslag gemaakt en op basis hiervan ontvangt u het attest van conformiteit. Het keuringsverslag dat u ontvangt, vermeldt onder meer de gegevens van de keurder, de datum van keuring, het uitvoeringsplan, de opsomming van de toestellen geplaatst op de leidingwaterinstallatie en/of tweede circuit waterinstallatie, de al dan niet aanwezigheid van een tweede circuit waterinstallatie, en zo ja, de bevestiging van de duidelijke scheiding tussen de tweede circuit waterinstallatie en de drinkwaterinstallatie.

Het is belangrijk dat u het keuringsverslag en de bijhorende documenten bewaart, zodat zij beschikbaar zijn bij wijzigingen van de installatie en latere controles.

De formulieren om te downloaden vind je hier.